Matematikbegåvningar behöver mer stöd

Hur är studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor? Det handlar en ny avhandling från Linnéuniversitetet om. En av slutsatserna är att elever med stor begåvning för matematik också är i stort behov av pedagogiskt stöd.

Eva Pettersson disputerar 18 maj i ämnet matematik med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. I studien definierar hon särskilda matematiska förmågor som ett komplex av olika förmågor som alla kan vara mer eller mindre uttalade hos en individ.

Avhandlingen är baserad på tio fallstudier av elever i åldrarna 6-19 år.

Annonser