Att göra skillnad

Skickliga lärare skapar ett optimalt klimat för lärande, bland annat genom att de systematiskt vägleder eleverna. De är bättre på att övervaka lärprocessen och ge relevant feedback. Men de är också bättre på att testa idéer om lärande och undervisning.

”Det synliga lärandet äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare.”

En viktig förutsättning för det synliga lärandet är att elever löpande får återkoppling på sitt arbete. Men det är inte ökad feedback i sig som stärker elevresultaten. Det handlar snarare om att läraren genom elevernas feedback får en förändrad uppfattning om vad det innebär att vara lärare. Med andra ord: Feedback som ger feedback är själva grundbulten för framgång!

Läs hela artikeln på Lärarnas Nyheter.

Annonser

Stimulera den livslånga lusten att lära

Lust att lära. För att hålla liv i den naturliga lusten att förstå borde lärare studera det informella lärandet närmare, säger Peter Gärdenfors. Han ser få kopplingar mellan hjärnforskningen och pedagogiken.

Läs mer på Lärarnas Nyheter eller försök att få tag på boken ”Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor.” Peter Gärdenfors/Natur & Kultur.