Digitalisering – mer en fråga om skolutveckling än om teknik

Det blir alltmer uppenbart att det inte räcker med att dela ut datorer till alla elever och ha en tilltro till teknikens inneboende förändringskraft. Utan en pedagogisk plan kopplad till en fortbildning för lärarna blir datorn bara en skriv- och surfmaskin.

Om man har ambitioner att utveckla lärandeformer och pedagogik måste man ge lärarna möjligheter att tillsammans lära sig att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Den som säger detta är Martin Tallvid, doktorand vid Göteborgs Universitet, som under fyra år har följt En-till-En-projekt på två högstadieskolor i Falkenberg. I tre delrapporter har han redogjort för resultatet så här långt, nu arbetar han vidare med sin avhandling.

Läs mer på skolverket.se.

Annonser

Barns nya datorvanor ger sämre läsförmåga

2011-05-11
Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Sverige och USA är två länder där barns ökade datoranvändning på fritiden ger sjunkande läsprestationer. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Professor Monica Rosén vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik har analyserat skillnader över tid mellan olika länder för att förklara olikheter i läskompetens. Inom ramen för forskningsprojektet ”Förändringar i läskompetens under 30 år: En internationell jämförelse” har hon tillsammans med forskarkollegor studerat hur elevers läsförmåga förändrats från 1970 och framåt.
Läs hela pressmeddelandet.