Matematikbegåvningar behöver mer stöd

Hur är studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor? Det handlar en ny avhandling från Linnéuniversitetet om. En av slutsatserna är att elever med stor begåvning för matematik också är i stort behov av pedagogiskt stöd.

Eva Pettersson disputerar 18 maj i ämnet matematik med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. I studien definierar hon särskilda matematiska förmågor som ett komplex av olika förmågor som alla kan vara mer eller mindre uttalade hos en individ.

Avhandlingen är baserad på tio fallstudier av elever i åldrarna 6-19 år.

Annonser

Elever skapar eget lärande med digitala verktyg

När elever använder datorer och digitalkameror i skolan skapar de tillsammans sitt eget lärande. De digitala verktygen möjliggör lärande genom text och ord, men ännu mer med bilder, ljudeffekter, layout och gester. Det visar en ny avhandling i didaktik av Susanne Kjällander vid Stockholms universitet.

Läs pressmeddelandet på Forskning.se eller läs hela avhandlingen som hittas på länken här nedanför.

Avhandlingens namn: Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case studies of Social Interaction in the Social Science Classroom. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:402495.

Nytt projekt om digitala läromedel

Den 5 april fanns det en liten notis i skolvärlden.se om att det ska dras igång ett projekt om digitala läromedel. Det är på tiden tycker jag.

Du hittar den korta notisen hos skolvärlden.se.

Det finns även lite mer att läsa om det på forskning.se.