Digitalisering – mer en fråga om skolutveckling än om teknik

Det blir alltmer uppenbart att det inte räcker med att dela ut datorer till alla elever och ha en tilltro till teknikens inneboende förändringskraft. Utan en pedagogisk plan kopplad till en fortbildning för lärarna blir datorn bara en skriv- och surfmaskin.

Om man har ambitioner att utveckla lärandeformer och pedagogik måste man ge lärarna möjligheter att tillsammans lära sig att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Den som säger detta är Martin Tallvid, doktorand vid Göteborgs Universitet, som under fyra år har följt En-till-En-projekt på två högstadieskolor i Falkenberg. I tre delrapporter har han redogjort för resultatet så här långt, nu arbetar han vidare med sin avhandling.

Läs mer på skolverket.se.

Annonser

Hjärnforskarna vill ändra skolan

På Vetenskapsfestivalen i Göteborg i veckan var ett av huvudnumren den amerikanske psykologen Kurt Fischer. Han har länge förespråkat att skolan bör använda sig av nya rön från hjärnforskningen.

Men det ska vara sund och bra hjärnforskning, inte myter där folk bara påstår ogrundade saker om hjärnan, underströk Kurt Fischer när han talade i Sveriges riksdag i onsdags.

Dagens Nyheter

Barns nya datorvanor ger sämre läsförmåga

2011-05-11
Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Sverige och USA är två länder där barns ökade datoranvändning på fritiden ger sjunkande läsprestationer. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Professor Monica Rosén vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik har analyserat skillnader över tid mellan olika länder för att förklara olikheter i läskompetens. Inom ramen för forskningsprojektet ”Förändringar i läskompetens under 30 år: En internationell jämförelse” har hon tillsammans med forskarkollegor studerat hur elevers läsförmåga förändrats från 1970 och framåt.
Läs hela pressmeddelandet.

Skolk skrivs in skolbetyget?

Var tionde elev på högstadiet skolkar minst en gång i månaden. På gymnasiet är den ogiltiga frånvaron ännu högre, enligt Skolverkets statistik.

Inte acceptabelt, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Att eleverna inte är närvarande är en orsak bland flera till att resultaten sjunker. På ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man själv vill. Det ska man inte kunna göra i skolan heller, säger han.

Läs mer på Svenska Dagbladet.

Läxor — vad är de till för?

Lärarnas Nyheter skriver om läxor. De konstaterar bland annat att det bedrivs mycket lite forskning kring läxor i Sverige och de ställer frågan vad läxor är till för.

 I svensk diskussion hävdas det att eleverna måste ha fler läxor för att lära sig mer. Problemet är att man förväxlar läxor med arbetsform. Man säger att det inte går att minska antalet läxor eftersom eleverna ju måste plugga. Det är klart att man måste plugga, men plugg är inte detsamma som hemläxor, säger han. –  Jan-Olof Hellsten.

Läs hela artikeln på lärarnasnyheter.se.

Varför och hur kan du använda dig av Facebook som lärare

Diskussioner kring om lärare ska vara vänner med sina elever på Facebook är något som man ser och hör lite överallt nu för tiden. Jag är själv osäker på hur jag vill ha det med mina elever, det jag däremot vet är att man bör bestämma sig för i vilken roll man besöker Facebook. Är man där som privatperson eller i professionen?

Tack vara de nya säkerhetsinställningarna på Facebook så går det faktiskt att vara båda delarna även om det kräver lite arbete. Jag hittade denna guide till hur man kan göra, den är på engelska men det finns många bilder som förklarar de olika stegen. Annars är det inte så svårt att själv lista ut hur du kan göra.

Guiden som jag hittade börjar såhär, fast på engelska då.

Om du är en av dem där ute som tror att Facebook inte har någon plats i klassrummet, ja då kanske det här inlägget är inte för dig. Men ta först en titt på några skäl till varför du bör överväga det ändå:

  1. Faktum är att majoriteten av dina elever och deras föräldrar förmodligen redan är medlemmar på Facebook.
  2. Även när skolor har en policy mot att bli ”vänner” på nätet, finns det verktyg du kan använda som inte bryter mot policyn
  3. Trots vad du kanske hört så finns det starka sekretessinställningar som du kan ställa in så att endast de som du vill kan komma åt din information
  4. Vi har en skyldighet som utbildare att visa ett lämpligt beteende på Internet för våra elever

Läs hela guiden här: http://theedublogger.com/2011/05/11/the-why-and-how-of-using-facebook-for-educators-no-need-to-be-friends-at-all/

Ledarskap!?