Teaching Grammar: There Has to Be a Better Way (And There Is!)

Grammar instruction is making a comeback but in all the wrong ways. The purpose of learning grammar is to produce well-formed sentences. But mastering the Latinate content of traditional grammar instruction has little to do with achieving this goal.

Läs hela inlägget.

Annonser

Läsförståelse

Svenska elevers förmåga att förstå vad de läser har sjunkit från internationell topplacering till medelnivå. Johan Kant ser den ideologiskt styrda lärarutbildningen som förklaringen till tillbakagången.

Johan Kant är biträdande rektor på Vikingaskolan i Haninge och driver en välbesökt skolblogg på johankant.wordpress.com. I sommar släpps hans bok Yrke: lärare (Optimal).

Läs hela hans insändare på Expressen.se.

Brist på färdighetslärare i svenska

Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, riktar i SvD:s senaste språkspaltsitt fokus mot en intressant aspekt i svenskämnet: bristen på färdighetslärare. Josephson menar att många svensklärare inriktar sig mot svenskan som ett identitetsämne och att det då till stor del handlar om att läsa litteratur och skriva om sina upplevelser.

Läs mer på Nationalencyklopedins kunskapsblogg.

IT ändrar villkoren för språkundervisningen

Forskaren Sylvi Vigmo visar i sin avhandling att IKT förändrar villkoren för språkundervisningen på ett mycket kraftfullare sätt än man sett tidigare. Hur ser den digitala språkundervisningen ut i din verksamhet?

http://www.skolverket.se/sb/d/4103/a/24053