Jamie Oliver’s healthy school dinners continue to boost learning

Enligt en notis i The Guardian Online så har Jamie Oliver’s jobb med att förbättra skolmaten även gett andra resultat än enbart bättre fysisk hälsa.

http://www.guardian.co.uk/education/2011/apr/10/school-dinners-jamie-oliver

Annonser