Skolans naturvetenskap blir kreativ och interaktiv

Många svenska elever beskriver naturvetenskap som trist och svårt. Det vill forskare ändra på genom att utveckla kreativa och interaktiva lärmiljöer. Nu får Umeå universitet 4,6 miljoner kronor från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att arbeta med detta projekt.

Läs hela pressmeddelandet här.

Annonser