När kommer jag behöva använda mig av matte?

Det finns ett nytt nätbaserat initiativ som kallas We Use Math. Det är tänkt att adressera och ge svar på en av de mest vanliga frågan som studenter ställer: när kommer jag någonsin behöva använda matte i den riktiga världen?

Idéen bakom projektet är att motivera studenterna att sikta mot matematikbaserade kariärer genom att hjälpa dem förstå hur mycket matte faktiskt influerar och formar samhället. Jag har själv inte tittat på materialet men de som har gjort det säger att ”We Use Math” är väldigt välgjort och de tipsar andra att gå in och tittat.

Materialet är på engelska men vi pedagoger kan kanske hitta svar på elevernas frågor och ev. kan vi också ge adressen till de elever som vi vet klarar av engelska språket på ett bra sätt.

Annonser

Matematikbegåvningar behöver mer stöd

Hur är studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor? Det handlar en ny avhandling från Linnéuniversitetet om. En av slutsatserna är att elever med stor begåvning för matematik också är i stort behov av pedagogiskt stöd.

Eva Pettersson disputerar 18 maj i ämnet matematik med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. I studien definierar hon särskilda matematiska förmågor som ett komplex av olika förmågor som alla kan vara mer eller mindre uttalade hos en individ.

Avhandlingen är baserad på tio fallstudier av elever i åldrarna 6-19 år.

Intressant diskussion om matematikämnet

Svenska elevers dåliga matematikkunskaper har debatterats flitigt den senaste tiden, men är det i själva verket undervisningen det är fel på? Ny svensk forskning vid Umeå universitet visar att barn lär sig lättare om de får lösa mattetalen själva med egna kreativa lösningar istället för att lära sig förenklade uträkningar utantill. Johan Lithner, 
professor i matematisk didaktik tycker att undervisningen har blivit för ytlig, genom att förenkla för mycket lär sig eleverna snabbt men förstår inte vad de gör.

Det är ju precis detta som Learning Study handlar om. Kul att känna att vi följer forskningens upptäckter och att vi själva känner att det fungerar. Keep up the good work!

Läs och lyssna mer på länken till radioprogrammet Kropp och själ (länk till ljud).

Framtidens läromedel på iPad?

Jag läste en artikel om ett projekt där en hel mattebok konverterades till att passa formatet för iPad. Just detta var inte så speciellt utan det speciella här var att de även gjorde filmer med genomgångar som hörde till olika moment samt steg för steg lösningsförslag m.m.

Det är intressant att se att det görs försök till att öka interaktionen med digitala läromedel men det är fortfarande en lång väg att gå. Jag ser gamla datorrollspel framför mig där dit val i en situation leder till en egen specifik händelse. Det är ju den interaktionen man vill åt så att eleverna lär sig vad som blev fel och vad de behöver tänka på för att det ska bli rätt. Det är här som tänket kring Learning Study är så viktigt.

Om du är nyfiken på pilotprojektet kan du läsa mer på tuaw.com.

Talet pi

Talet π omges för många av fascination. Så har det var it länge, Arki medes approximerade π genom att in- och omskriva 96-hörningar kring en cirkel vilket gav det vackra resultatet 355/113 < π < 22/7, och William Shanks ägnade tjugo år av 1800-talet åt att beräkna de första 707 siffrorna i talets decimalutveckling (tyvärr gjorde han ett räknefel så att endast de 529 första var riktiga!).

Läs om talet π exakt uttryckt som ett heltalsbråk på Nämnarens hemsida.