Skolan ser inte värdet av elevers vardagsengelska

På Skolinspektionens hemsida hittade jag denna rubrik (se ovan). De skriver vidare att ”Skolor tar inte tillvara de kunskaper i engelska elever får på fritiden via film, musik och internet. Det finns också stora skillnader i undervisningens kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av undervisningen i engelska för elever i årskurs 6-9 i 22 skolor.”

Läs hela pressmeddelandet på skolinspektionen.se

Annonser

IT ändrar villkoren för språkundervisningen

Forskaren Sylvi Vigmo visar i sin avhandling att IKT förändrar villkoren för språkundervisningen på ett mycket kraftfullare sätt än man sett tidigare. Hur ser den digitala språkundervisningen ut i din verksamhet?

http://www.skolverket.se/sb/d/4103/a/24053