41 hemsidor att använda i undervisningen?

Jag har själv inte tittat igenom listan men det finns säkert godbitar där som ni kan använda er av.

Hela listan hittar du här.

Annonser

PuL och kränkningar på nätet

I april 2011 genomförde Datainspektionen en konferens om personuppgiftslagen i skolan, då drygt 200 skolledare, kommunpolitiker, it-tekniker, lärare och andra med skolanknytning fick lära sig mer om vad man måste tänka på när det gäller hantering av personuppgifter. Ett av dagens teman gällde kränkningar på nätet. Catharina Fernquist och Jonas Agnvall, jurister på Datainspektionen, redde ut begreppen kring detta och gav flera konkreta exempel.

Bland annat tog de upp 

  • Vad får man publicera på nätet?
  • Vad är en kränkning?
  • Balansgång mellan personuppgiftslag och yttrandefrihet
  • Facebook i skolan – skolan på Facebook
  • Hur får man bort oönskat material från nätet

Läs mer på skolverket.se

Skolan ser inte värdet av elevers vardagsengelska

På Skolinspektionens hemsida hittade jag denna rubrik (se ovan). De skriver vidare att ”Skolor tar inte tillvara de kunskaper i engelska elever får på fritiden via film, musik och internet. Det finns också stora skillnader i undervisningens kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av undervisningen i engelska för elever i årskurs 6-9 i 22 skolor.”

Läs hela pressmeddelandet på skolinspektionen.se

När kommer jag behöva använda mig av matte?

Det finns ett nytt nätbaserat initiativ som kallas We Use Math. Det är tänkt att adressera och ge svar på en av de mest vanliga frågan som studenter ställer: när kommer jag någonsin behöva använda matte i den riktiga världen?

Idéen bakom projektet är att motivera studenterna att sikta mot matematikbaserade kariärer genom att hjälpa dem förstå hur mycket matte faktiskt influerar och formar samhället. Jag har själv inte tittat på materialet men de som har gjort det säger att ”We Use Math” är väldigt välgjort och de tipsar andra att gå in och tittat.

Materialet är på engelska men vi pedagoger kan kanske hitta svar på elevernas frågor och ev. kan vi också ge adressen till de elever som vi vet klarar av engelska språket på ett bra sätt.

Teaching Grammar: There Has to Be a Better Way (And There Is!)

Grammar instruction is making a comeback but in all the wrong ways. The purpose of learning grammar is to produce well-formed sentences. But mastering the Latinate content of traditional grammar instruction has little to do with achieving this goal.

Läs hela inlägget.

Lektioner från högpresterande länder

I asked OECD to prepare that study for a very simple reason: A number of nations today are out-educating the United States. I wanted to know what the U.S. could learn from the practices of those high-performing and rapidly improving countries. In a globally competitive economy, the value of benchmarking the practices of high-performing education systems seemed like a no-brainer.

These top performing nations not only were doing a better job of accelerating achievement and attainment nationwide than America, they also were doing a better job of closing achievement gaps among minority and disadvantaged students. What were their recipes for success?

Secretary Duncan’s Remarks at National Center on Education and the Economy National Symposium

Läs mer här.

Att göra skillnad

Skickliga lärare skapar ett optimalt klimat för lärande, bland annat genom att de systematiskt vägleder eleverna. De är bättre på att övervaka lärprocessen och ge relevant feedback. Men de är också bättre på att testa idéer om lärande och undervisning.

”Det synliga lärandet äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare.”

En viktig förutsättning för det synliga lärandet är att elever löpande får återkoppling på sitt arbete. Men det är inte ökad feedback i sig som stärker elevresultaten. Det handlar snarare om att läraren genom elevernas feedback får en förändrad uppfattning om vad det innebär att vara lärare. Med andra ord: Feedback som ger feedback är själva grundbulten för framgång!

Läs hela artikeln på Lärarnas Nyheter.